Menu Sluiten
  • Officiële naam: Afdeling Almere van de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken
  • Kamer van Koophandel: 40656432
  • Postadres: Postbus 17, 1300 AA Almere
  • Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving
  • Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan
  • Bestuurssamenstelling
  • Beloningsbeleid: Het bestuur, bestaande uit vrijwilligers, is onbezoldigd en ontvangt alleen op basis van declaraties (reis)kostenvergoeding. Zie ons (on)kostenvergoedingenreglement.
  • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten
  • De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting

Aangesloten bij de KNV EHBO.

Schenkingen die je doet, mag je onder voorwaarden aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Een belangrijke voorwaarde die de Belastingdienst stelt, is dat het goede doel waaraan je schenkt is aangemerkt als algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s), zoals de KNV EHBO en via de groepsbeschikking ook KNV EHBO Almere.