Menu Sluiten

In verband met Corona moet elk lid zich aanmelden voor de herhalingsles(sen). Er mogen niet meer dan het aangemelde aantal (max. 15) mensen naar een les komen. Je kun dit jaar NIET zomaar naar een andere avond als je toch niet blijkt te kunnen.

Reserveren van de lessen lukt niet op een telefoon, dit probleem kunnen we niet op korte termijn oplossen. Sorry.

Voor alle lessen gelden de adviezen van het RIVM:

  • Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Lesavonden
Ook dit jaar weer 6 herhalingslessen met leuke onderwerpen. Je kunt zelf per les kiezen welke avond je deze wilt doen, dus plan het zo dat je ook kunt! Je moet elke lesavond apart reserveren!

Zaterdag
Er zijn 3 zaterdaggroepen waar de theorie en de praktische vaardigheden behandeld worden en waar je kunt oefenen in je eerstehulpvaardigheden. Ook les 5 uit de serie is voor de zaterdaggroepen verplicht! Deze gaat over mentale hulpverlening en is een participerende lezing. Aanmelden voor een zaterdag en les 5 is verplicht!
Vergeet niet je brood en fruit mee te nemen voor de (lunch)pauze.

Risicogroep
Er zal voor leden die behoren tot de risicogroep ook in 2022 aangepast les gegeven worden. Dit is niet verplicht natuurlijk, je mag ook naar de gewone lessen, als je je eigen veiligheid maar in acht neemt! Telkens de 4e les (dus in de 3e week van de maand) van de serie zal digitaal worden gegeven, behalve in maart want dat moet in ieder geval fysiek, dus daar komt de groep op school en zullen we tijdssloten maken voor de mensen uit de risicogroep!
Ook andere leden kunnen zich hiervoor aanmelden, maar de leden uit de risicogroep hebben voorrang.

Instructeurs
Maandagavond: Marjan Oostrum
Dinsdagavond: Bernadette Geurts
Woensdagavond: Bernadette Geurts (tot Brigit Stam weer beschikbaar is)
Zaterdag: Bernadette Geurts
Risicogroep: Bernadette Geurts

Maand:Onderwerp:
Januari 2022Les 1: ziektebeelden en letsels met gevolgen voor bewustzijn
Februari 2022Les 2: winterse letsels
Maart 2022Les 3: levensreddende handelingen (IEDEREEN op school; fysiek!)
September 2022Les 4: wonden
Oktober 2022Les 5: mentale hulpverlening
November 2022Les 6: ziektebeelden en letsels van hart en longen
Les 1 en les 6 zijn op alle avonden digitale/online lessen.
De andere maanden wordt fysiek gegeven op Het Baken Stad College,
tenzij coronamaatregelen dat in de weg staat
, behalve de 4e les…

Leden kunnen zich aanmelden voor de herhalingslessen via deze link.
Reserveringen voor de lesavonden zullen zsm worden bevestigd, maar het is vrijwilligerswerk, dus niet per omgaande. Je krijgt mail met de bevestiging! Zet vervolgens de data in je agenda!