Menu Sluiten

In verband met Corona moet elk lid zich aanmelden voor de herhalingsles(sen). Er mogen niet meer dan het aangemelde aantal (max. 15) mensen naar een les komen. Je kun dit jaar NIET zomaar naar een andere avond als je toch niet blijkt te kunnen.

Reserveren van de lessen lukt niet op een telefoon, dit probleem kunnen we niet op korte termijn oplossen. Sorry.

Voor alle lessen gelden de adviezen van het RIVM:

  • Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Lesavonden
Ook dit jaar weer 6 herhalingslessen met leuke onderwerpen. Je kunt zelf per les kiezen welke avond je deze wilt doen, dus plan het zo dat je ook kunt! Je moet elke lesavond apart reserveren!

Zaterdag
Er zijn 2 zaterdaggroepen gepland die in één dag de lesinhoud van alle lesavonden zal behandelen. Vergeet niet je brood en fruit mee te nemen voor de (lunch)pauze.
Meld je nog wel aan voor de lezing (les 5)! Je kunt kiezen hiervoor uit 2 avonden.

Risicogroep
Er zal voor leden die behoren tot de risicogroep aangepast les gegeven worden. Dit is niet verplicht natuurlijk, je mag ook naar de gewone lessen, als je je eigen veiligheid maar in acht neemt! Bij twijfel zullen we navragen waarom je niet de gewone lessen volgt, want ook hier kunnen niet onbeperkt aantal mensen aan deelnemen!
Deze lessen moeten in 1x worden gereserveerd, want alle data zijn bekend en elke les wordt maar 1x gegeven. Ook hier ben je 6 avonden bezig met EHBO herhalingen.

Instructeurs
Maandagavond: Marjan Oostrum
Dinsdagavond: Bernadette Geurts en Rolf v/d Hoek
Woensdagavond: Brigit Stam
Zaterdag: Bernadette Geurts
Risicogroep: Bernadette Geurts

Maand:Onderwerp:
September 2020Les 1: Verbinden
Oktober 2020Les 2: Levensreddende handelingen
November 2020Les 3: Overige letsels
Januari 2021Les 4: Ziektebeelden
Februari 2021Les 5: Lezing over de gevolgen van hersenletsel
Maart 2021Les 6: EHBO en het verkeer

Aanmelden voor de lessen via deze link.
Reserveringen voor de lesavonden zullen minimaal 1 keer per week worden bevestigd. Je krijgt mail met de bevestiging! Zet vervolgens de data in je agenda!