Menu Sluiten

Elk lid moet zich aanmelden voor de herhalingsles(sen). Het maximum aantal mensen dat kan inschrijven staat bij de betreffende les aangegeven. Je ziet daar ook hoeveel plaatsen er nog vrij zijn.
Je kunt ook dit jaar NIET ZOMAAR naar een andere avond als je toch niet blijkt te kunnen. Meld je dan af voor de reeds gereserveerde les en meld je aan bij een andere les! Je ontvangt een bevestiging in de mail van je nieuwe aanmelding.

Reserveren van de lessen lukt niet op een telefoon of tablet.

Lesavonden
Ook in 2024 weer 6 herhalingslessen met leuke onderwerpen. Je kunt zelf per les kiezen welke avond je deze wilt doen, dus plan het zo dat je ook kunt! In alle maanden is de 4e keer dat de les gegeven wordt, een online lesavond. Deze is toegankelijk voor alle leden, naast de leden in de risicogroep.
Je moet elke lesavond apart reserveren!

Zaterdag: Herhaling in 1 dag
Er zijn 3 zaterdaggroepen waar de theorie en de praktische vaardigheden behandeld worden en waar je kunt oefenen in je EHBO-vaardigheden. Ook les 2 is voor de zaterdaggroepen verplicht! Deze gaat over “Medische hulp bij GRIP-opschalingen” en sluit goed aan bij de heropstart van de Evenementen Hulp Verlening. Aanmelden voor een zaterdag EN les 2 is verplicht!
Vergeet niet je brood en fruit mee te nemen voor de (lunch)pauze.

Onderwerpen van de lesavonden

Januari Les 1 Letsels met gevolgen voor het bewustzijn
Februari Les 2 Wat gebeurt er (medisch gezien) allemaal bij een GRIP-opschaling – Lezing (ook voor de zaterdag-groepen)
Maart Les 3 Reanimatie
September Les 4 Steken en beten, kleine letsels
Oktober Les 5 Wonden en verbinden
November Les 6 Kinderziektes, ziektes met gevolgen voor het bewustzijn, astma
  Les 1 en les 6 zijn op alle avonden digitale/online lessen.
De andere maanden wordt fysiek gegeven op Het Baken Stad College

Risicogroep / Online lessen
Er zal voor leden die behoren tot de risicogroep ook in 2024 aangepast les gegeven worden. Telkens de 4e les van de serie zal digitaal worden gegeven, behalve in maart want dat moet in ieder geval fysiek, dus daar komt de groep op school en zullen we tijdssloten maken voor de mensen uit de risicogroep. Alle leden kunnen zich voor de online lessen aanmelden!

Instructeurs
Maandagavond: Marjan Oostrum
Dinsdagavond: Bernadette Geurts
Woensdagavond: Luub Hoogenkamp
Zaterdag: Bernadette Geurts
Risicogroep: Bernadette Geurts

Aanmelden lessen
Leden kunnen zich aanmelden voor de herhalingslessen via deze link.
Reserveringen voor de lesavonden zullen z.s.m. worden bevestigd, maar het is vrijwilligerswerk, dus niet per omgaande. Je krijgt mail met de bevestiging! Zet vervolgens de data in je agenda!