Menu Sluiten

In verband met Corona moet elk lid zich aanmelden voor de herhalingsles(sen). Er mogen niet meer dan het aangemelde aantal (max. 15) mensen naar een les komen. Je kun dit jaar NIET zomaar naar een andere avond als je toch niet blijkt te kunnen.

Reserveren van de lessen lukt niet op een telefoon, dit probleem kunnen we niet op korte termijn oplossen. Sorry.

Voor alle lessen gelden de adviezen van het RIVM:

  • Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Lesavonden
Ook dit jaar weer 6 herhalingslessen met leuke onderwerpen. Je kunt zelf per les kiezen welke avond je deze wilt doen, dus plan het zo dat je ook kunt! Je moet elke lesavond apart reserveren!

Zaterdag
Er zijn 2 zaterdaggroepen geweest op 14 november 2020 en 30 januari 2021 die in één dag de lesinhoud van alle lesavonden zouden behandelen. Dit kon door corona slechts beperkt worden tot halve dagen met theorie. Op 23 oktober 2021 kunnen de leden die aan deze lessen meegedaan hebben, hun praktijk doen in een ochtend of een middag. Op 9 oktober ’s middags mogen leden die in 2021 de theoretische les bij Bernadette gevolgd hebben en zich daarna aangemeld bij de verenging, zich opgeven voor het praktische deel. Deze leden hebben zich gemeld als ‘reddingsbrigade’.
Indien je niet aan een van deze theoretische dagdelen meegedaan hebt, wordt je aanmelding voor dit tweede praktische dagdeel niet goedgekeurd. Aanmelden verplicht!

In 2022 zullen er 3 zaterdaggroepen gegeven worden voor alle EHBO vaardigheden en theorie in 1 dag. Vergeet niet je brood en fruit mee te nemen voor de (lunch)pauze.

Risicogroep
Er zal voor leden die behoren tot de risicogroep ook de rest van 2021 aangepast les gegeven worden. Dit is niet verplicht natuurlijk, je mag ook naar de gewone lessen, als je je eigen veiligheid maar in acht neemt! Telkens de 4e les van de serie zal digitaal worden gegeven. Ook andere leden kunnen zich hiervoor aanmelden, maar de leden uit de risicogroep hebben voorrang.

Instructeurs
Maandagavond: Marjan Oostrum
Dinsdagavond: Bernadette Geurts
Woensdagavond: Bernadette Geurts (tot Brigit Stam weer beschikbaar is)
Zaterdag: Bernadette Geurts
Risicogroep: Bernadette Geurts

Maand:Onderwerp:
Januari 2021Les 1: Ziektebeelden en kleine letsels
Februari 2021Les 2: Lezing over de gevolgen van hersenletsel
Maart 2021Les 3: EHBO en het verkeer
September 2021Les 4:
Oktober 2021Les 5:
November 2021Les 6:

Aanmelden voor de lessen via deze link.
Reserveringen voor de lesavonden zullen zsm worden bevestigd, maar het is vrijwilligerswerk, dus niet per omgaande. Je krijgt mail met de bevestiging! Zet vervolgens de data in je agenda!