Menu Sluiten

Het bestuur is op 18 april 2023 gekozen door de Algemene Ledenvergadering.
Hierin zitten de volgende personen:

Voorzitter: Diana van Leeuwen voorzitter@ehboalmere.nl
Secretaris: Luub Hoogenkamp secretariaat@ehboalmere.nl
Penningmeester en Ledenadministratie: Frits Dordregter penningmeester@ehboalmere.nl
ledenadministratie@ehboalmere.nl
Evenementen: Rien Dekker evenementen@ehboalmere.nl
Opleidingen: Peter Verschoor bestuurslid.opleidingen@ehboalmere.nl

Materialen:

Peter Verschoor materialen@ehboalmere.nl