Menu Sluiten

Vertrouwenspersoon

Helaas kan het soms voorkomen dat er binnen onze vereniging dingen gebeuren die jij niet fijn vindt. Denk aan grensoverschrijdend gedrag, zoals pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling, agressie of machtsmisbruik. Dit kan binnen of buiten je eigen afdeling plaatsvinden. Het zijn voorbeelden van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel van plezier en veiligheid binnen de KNV EHBO drastisch kan afnemen.

Het kan zijn dat je zelf niet goed weet hoe hierop te reageren of hoe hier mee om te gaan. Een oplossing lijkt dan ver weg. Praten lucht vaak op. De landelijk vertrouwenspersoon fungeert in eerste instantie als klankbord en zal goed naar je verhaal luisteren. Meestal is dit genoeg om verder te kunnen.

Naast luisteren kan de landelijk vertrouwenspersoon, indien nodig, ook adviseren. Samen wordt dan bekeken welke stappen je zou kunnen zetten om het op te lossen of om ermee om te gaan. Uitgangspunt is dat jij zelf de regie houdt over de door jou te nemen stappen.

Praten met de landelijk vertrouwenspersoon is vertrouwelijk. Daarom heeft de landelijk vertrouwenspersoon ook een onafhankelijke positie ten opzichte van de vereniging en alles daaromheen. De landelijk vertrouwenspersoon is er echt om jou te helpen en te ondersteunen. Wanneer kennis of ondersteuningsmogelijkheden niet op het terrein van de landelijk vertrouwenspersoon ligt, wordt je eventueel doorverwijzen naar andere hulp- begeleidingsvormen.

De landelijk vertrouwenspersoon draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van sociale veiligheid binnen de KNV EHBO door advies te geven rondom dit thema. Als er veel soortgelijke klachten gemeld worden dan wordt dit teruggekoppeld aan het landelijk bestuur. Uiteraard gaat dit volledig anoniem en worden er géén namen of specifieke kwesties genoemd.

Je kunt de landelijk vertrouwenspersoon bereiken door je gegevens achter te laten op deze pagina.