Menu Sluiten

ALV: 16 september 2021

Graag nodigen wij onze leden uit voor de algemene ledenvergadering (ALV) op 16 september 2021.
Start: 19.30u (Zaal is open vanaf 19.20 uur.)
Locatie: Baken Stad (Rooseveltweg 5), waar ook de lessen worden gegeven. 

Let op: Vooraf aanmelden via mail aan de secretaris is noodzakelijk in verband met Corona!
Denk aan de Corona-regels: wij volgen het landelijke protocol voor deze avond en zullen voor deze vergadering de 1,5 meter en andere regels toepassen.
Voor leden die tot de risicogroep behoren, kunnen we misschien een live verbinding opzetten om de vergadering bij te wonen: we gaan het uitzoeken als daar behoefte aan is bij die mensen. Zij moeten zich hiervoor melden via bovenstaand mailadres hierbij aangevend dat zij in de risicogroep zitten en willen deelnemen via het web.

Drie bestuursleden nodig om te overleven als vereniging!
Deze ALV wederom belangrijk, omdat van het huidige bestuur de functies voorzitter en coördinator evenementen/materialen vacant zijn, en een derde vacature, namelijk opleidingscoördinator was nog niet vervuld. Alle deze functies zijn nodig om de vereniging draaiende te houden. Met voldoende bestuursleden kunnen de taken beter verdeeld worden. Dit raakt dus iedereen die belang heeft bij een geldig diploma!
Daarom een dringende oproep, meld je aan als kandidaat via dit mailadres. Kandidaatstelling kan tot 12 september a.s.! Als je nieuwsgierig bent naar de functieomschrijving van het desbetreffende bestuurslid kan je op de bovenstaande links klikken, dan komt deze tevoorschijn.

Voor de kascommissie zoeken we een lid voor 2 jaar en een reservelid
De kascommissie bestaat uit 2 leden en een reservelid. Deze commissie controleert in 2022 de jaarrekening van 2021 en adviseert de algemene vergadering over het al dan niet dechargeren van de penningmeester voor de boekhouding en het bestuur voor het door hen gevoerde (financiële) beleid. De tijd die zo’n controle kost is in principe 1 avond. Aanmelden als kandidaat gaat bij voorkeur via de secretaris en anders op de ALV zelf nog.
Via deze link kun je alle stukken voor deze vergadering downloaden. We hebben ze samengevoegd tot 1 document, zodat je alles hebt: agenda, notulen vorige ALV (23 september 2020), jaarverslag 2020, jaarrekening 2020 (met toelichting), begroting 2022 (met toelichting). Het document is een pdf en kan met de gratis reader geopend worden.

Let op: Als je verhinderd bent om de ALV zelf bij te wonen, kun je een ander lid machtigen om jouw stem te laten horen. Vul het machtigingsformulier in. Je gemachtigde geeft het formulier af aan de secretaris tijdens de ALV.