Menu Sluiten

Herhalingslessen EHBO

Na de zomervakantie starten we weer met de herhalingslessen EHBO. Zoals gebruikelijk zijn deze lessen in september, oktober en november. Daarmee heeft iedereen eind november weer al zijn of haar EHBO-kennis en -vaardigheden kunnen bijhouden en kun je handelen als er wat gebeurt. Wat we in de lessen gaan doen vind je globaal hieronder.

septemberLes 4: wonden
oktoberLes 5: mentale hulpverlening
novemberLes 6: ziektebeelden en letsels van hart en longen


Zolang de regels rondom COVID-19 het toelaten vinden de lessen in september en oktober fysiek plaats op Het Baken in Almere-Stad. De lessen in november willen we vanwege de kortere dagen weer digitaal geven.

Let op: de 4e les van elke maand is primair voor de risico-groep en vindt elke keer digitaal plaats.

Momenteel zijn de docenten weer druk bezig om een goede invulling aan de lessen te geven. Les 5 gaan we doen in samenwerking met Stip Almere, een steun- en adviespunt voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De data staan al wel op de website, de inschrijving staat open vanaf 1 juni.

Let op: les 5 dient ook gevolgd te worden door de mensen die alle lesstof op 1 dag krijgen. Dit zijn de zaterdaggroepen!

We hebben dit jaar overigens 3 zaterdaglessen georganiseerd, de laatste zal in september plaatsvinden. Alle groepen zijn/waren volgeboekt. De docenten en de coördinator opleidingen zullen deze lessen eind van dit jaar samen met het bestuur evalueren. We kijken daarbij ook hoe we in 2023 invulling zullen geven aan de herhalingslessen. We willen daarmee alle leden een zo passend mogelijk aanbod doen om het EHBO-diploma geldig te kunnen houden.

Met betrekking tot vooral de zaterdaglessen willen we wel alvast benadrukken dat iedereen ZELF VERANTWOORDELIJK is voor het volgen van die herhalingslessen en daarmee te laten zien dat je competent bent. Alleen zo hou je je diploma geldig. Wees je bewust dat je, wanneer je om welke reden dan ook een alles-in-1-les niet kunt bijwonen, je alsnog de reguliere avondlessen moet volgen. Je moet je daarvoor ZELF INSCHRIJVEN. Het is niet de verantwoordelijkheid van de docent, de coördinator opleidingen of het bestuur om het probleem van het niet deelnemen aan een alles-in-1-dag op te lossen. Uiteraard proberen we voor iedereen voldoende mogelijkheden te bieden, maar je moet er zelf ook wat voor doen!

Mocht je suggesties hebben voor de herhalingslessen in 2023, zowel organisatorisch als op gebied van inhoud, mail deze dan naar de coördinator opleidingen. Alvast bedankt.