Voorwaarden voor het aanvragen van hulpverlening

EHBO vereniging Almere

Aanvraag indienen:
Wij verzoeken u 4 weken voor aanvang van het evenement uw aanvraag in te dienen. Voor de zomermaanden (mei, juni, juli, augustus) geldt 8 weken van te voren. Aanvragen worden alleen behandeld als u het onderstaande formulier heeft ingevuld en bijtijds heeft opgestuurd.
Locatie:

Een rustige, makkelijk te bereiken plaats waar een slachtoffer kan liggen: bijvoorbeeld kleedruimte, vergaderzaal of bij buitenactiviteiten een tent of overkapping.

Een tafel met stoelen op een rustige plek waar de hulpverlener de spullen kan neerzetten en slachtoffers met kleine verwondingen kan behandelen. Deze plaats moet vanaf het evenement goed zichtbaar zijn voor deelnemers en publiek.

Bij grote evenementen een plattegrond met de locatie van EHBO, andere hulpdiensten en faciliteiten. Deze dient minimaal 1 week voor aanvang in ons bezit te zijn.

Wij verzoeken u om onze vrijwilligers te voorzien van een kopje koffie/thee, frisdrank, of bij langere diensten lunch en/of avondeten. Mocht er voor de vrijwilligers geen lunch/broodjes, koffie of thee zijn geregeld dan berekenen wij 10 euro per persoon extra. Voor avondeten + drinken berekenen wij 15 euro per persoon extra.

Mogelijkheid om te stoppen of te parkeren met de materiaalauto. Indien de inzet van onze hulppost (caravan) is gewenst, dan moet de chauffeur makkelijk toegang hebben tot de standplaats. Deze hulppost wordt (om veiligheidsredenen) pas een tot twee uur van te voren geplaatst.


Betaling:
De kosten voor 2017 bedragen 9,50 per persoon per uur.

Vanaf 2018 gaat het tarief naar 10,00 per persoon per uur. Dit is ongeacht het gebruik van materialen. Als de EHBO auto en/of hulppost wordt ingezet dan betaald u 0,18 cent per kilometer.

Heeft u hulpverlening aangevraagd en zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar dan dienen de kosten 1 week voor aanvang van het evenement te zijn voldaan. Mocht het achteraf vroeger of later worden dan de geplande tijd(en) dan zullen wij dit verrekenen.
Geen betaling = geen hulpverlening. U dient dit zelf in de gaten te houden.
 


Annulering:
Als een aanvraag binnen 48 uur voor aanvang afgezegd wordt dan volgt er geen restitutie.(Uitgezonderd zijn extreme weersomstandigheden.)Algemeen
"Op gevaar letten" (voor uzelf en de omstanders) Dit is een van de 5 punten van de EHBO. Mochten er tijdens een evenement niet voldoende maatregelen getroffen zijn door de organisatie om gevaar uit te sluiten, dan zullen wij dit kenbaar maken. Als gemaakte afspraken niet worden nagekomen of de veiligheid is niet of onvoldoende gegarandeerd, dan kunnen wij afzien van medewerking. Hiervoor vragen wij uw begrip.


Download hier het formulier om uw aanvraag voor 2017 in te dienen.

Download hier het formulier om uw aanvraag voor 2018 in te dienen

 

Inloggen
Sponsors