Menu Sluiten

Weet je hoe je handelt in verschillende situaties?

De Hartstichting heeft een speciale spoedcursus ontwikkeld om de signalen van een beroerte of hartfalen te herkennen. Volg deze gratis op de website van de Hartstichting.

Herhalingslessen

Deze herhalingsles is bestemd personen die in het bezit zijn van het certificaat reanimatie inclusief AED en die hun kennis en vaardigheden willen opfrissen. Van de deelnemer wordt een actieve inzet verwacht, theorie vindt hoofdzakelijk plaats tijdens de praktijk. Het accent van de les ligt op de praktijk. Het opfrissen en uitbreiden van de kennis en vaardigheden op het gebied van extern alarmeren, het controleren van vitale functies en reanimeren volgens de laatste goedgekeurde richtlijn van de NRR, het belang van elektrische schokken bij circulatie stilstand, veilig en efficiënt een schok toedienen met behulp van een AED.

Locatie en tijd
De lessen worden gegeven in Het Baken (Rooseveltweg 5, Almere) van 19.30 tot 21.30 uur, en op zaterdagen van 09:30 tot 11:30 uur.
Docenten zijn Bernadette Geurts, Marjan van Oostrum en Luub Hoogenkamp.

Certificaat en geldigheid
Tijdens de les worden de competenties getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het herhalingscertificaat.
Een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad heeft geen geldigheidsdatum meer. Het advies van de NRR en de Hartstichting is om tenminste jaarlijks een herhalingsles te volgen.

Je kunt je inschrijven voor een les via de winkel, waarna je het lesgeld a 30 euro betaald. Zodra je de bevestiging van de ontvangen betaling binnen hebt, ben je ook zeker van je plek in deze les.

 

Cursus

Reanimeren kan iedereen leren. In een cursus van 2 avonden leer je hoe je iemand met een circulatiestoornis (hartstilstand) op de best mogelijke manier kunt helpen. Met de vaardigheden die je op deze cursus leert kun je de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroten. De instructeur leert je een aantal stappen die je moet doorlopen wanneer je geconfronteerd wordt met een slachtoffer van een hartstilstand. Je leert het slachtoffer te beademen en borstcompressies (hartmassages) te geven en een AED te gebruiken. AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Met behulp van de AED kun je het hart van het slachtoffer een kleine elektrische schok geven. Deze schok helpt het hart mogelijk weer op gang. Met behulp van de AED geef je het slachtoffer een nog grotere kans te overleven.

Lokatie: Aula van Baken Stad College (Rooseveltweg 5), Almere
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur. 
Kosten 60 euro (incl. lesmateriaal)
Docenten zijn Bernadette Geurts, Marjan van Oostrum en Luub Hoogenkamp.
Aanmelden via de winkel.

Download: reanimatiekaartje-hartstichting