Menu Sluiten

ALV op 20 mei 2022

Graag nodigen wij je uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 10 mei 2022.
Start: 19.30u (Zaal is open vanaf 19.20 uur.)
Locatie: Baken Stad (Rooseveltweg 5), waar ook de lessen worden gegeven. 

Waarschuwing vooraf: hoewel de meeste maatregelen rondom COVID-19 ondertussen tot het verleden behoren, is Corona nog niet weg. Indien je klachten hebt die bij Corona passen – zoals verkoudheid, koorts, benauwdheid, etc. – doen dan een zelftest. En zelfs als die negatief is vinden wij het veiliger dat je niet naar de ALV komt – machtig in dat geval iemand om namens jou je stem uit te brengen, zo gaat je stem toch niet verloren. Gebruik daarvoor dit formulier.

Verder het dringende verzoek om geen parfum of andere luchtjes te gebruiken. Dit vanwege mogelijke allergische reacties bij een of meerdere aanwezige leden.

Meerdere bestuursleden nodig om te overleven als vereniging!
Deze ALV wederom belangrijk, er zijn meerdere bestuursfuncties vacant:

  1. Voorzitter
  2. Coördinator Opleidingen (liefst 2 personen)
  3. Coördinator Evenementen

Invulling van deze vacatures is nodig om de vereniging draaiende te houden. Met voldoende bestuursleden kunnen de taken beter verdeeld worden. Dit raakt dus iedereen die belang heeft bij een geldig diploma!
Daarom een dringende oproep, meld je aan als kandidaat via dit mailadres. Kandidaatstelling kan tot 10 mei a.s.! Als je nieuwsgierig bent naar de functieomschrijving, klik dan op de link van de betreffende functie.

Voor de kascommissie zoeken we een lid voor 2 jaar en een reservelid
De kascommissie bestaat uit 2 leden en een reservelid. Deze commissie controleert in 2023 de jaarrekening van 2022 en adviseert de algemene vergadering over het al dan niet dechargeren van de penningmeester voor de boekhouding en het bestuur voor het door hen gevoerde (financiële) beleid. De tijd die zo’n controle kost is in principe 1 avond. Aanmelden als kandidaat gaat bij voorkeur via de secretaris en anders op de ALV zelf nog.

Via de link in de mail die je hebt ontvangen, kun je alle stukken voor deze vergadering downloaden. We hebben ze samengevoegd tot 1 document, zodat je alles hebt: agenda, notulen vorige ALV (16-10-2021), jaarverslag 2021, jaarrekening 2021 (met toelichting), begroting 2023 (met toelichting). Het document is een pdf en kan met de gratis reader geopend worden.
 

Let op: Als je verhinderd bent om de ALV zelf bij te wonen, kun je een ander lid machtigen om jouw stem te laten horen. Vul het machtigingsformulier in. Je gemachtigde geeft het formulier af aan de secretaris tijdens de ALV of je stuurt het op via de e-mail.
Vul je het formulier digitaal in, dan kun je het ook digitaal ondertekenen. Je moet dan wel een digitale handtekening hebben. Die kun je zelf aanmaken aan de hand van deze handleiding.